بازی جنگ در ایران

بازی جنگ در ایران اولین بازی موفق گروه رکسان گیم میباشد که از سمپ قدرت گرفته است.

این بازی از سال ۱۳۹۳ شروع به کار کرد و دارای ۱۰۰۰۰۰+ بازیکن میباشد.

این بازی به صورت جنگ های تیمی میباشد و شهر های ایران در قالب تیم های مختلف در آن میجنگند.

این بازی دارای امکانات زیادی هست که داخل سایت قابل مشاهده هستند. لینک سایت